CNY – Chinese Yuan Renminbi (Nhân Dân Tệ)

Nhân dân tệ là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đơn vị đếm của đồng tiền này là nguyên/viên, giác hoặc phân. Người Việt Nam gọi nguyên là tệ. Một nguyên bằng mười giác. Một giác lại bằng mười phân. Trên mặt tờ tiền là chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông.

ISO 4217: CNY

Ký hiệu: ¥

Ngân hàng TW: People’s Bank of China

Tất cả tỷ giá Chinese Yuan Renminbi (CNY)