Pháp Lý

Kenhtygia.com là một dịch vụ miễn phí chỉ cung cấp thông tin cho mục đích khám phá. Tất cả dữ liệu và thông tin đều được cung cấp công khai cho người dùng. Mọi khiếu nại về mất mát hoặc thiệt hại tài chính không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào và kenhtygia.com không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ điểm nào đã đề cập trước đó.