VND – Việt Nam Đồng

Đồng Việt Nam là tiền tệ của Việt Nam. Bảng xếp hạng tiền tệ của chúng tôi cho thấy tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam phổ biến nhất là tỷ giá từ VND sang USD (VND to USD). Mã tiền tệ cho Đồng là VND và ký hiệu tiền tệ là ₫. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy tỷ giá Đồng Việt Nam và công cụ chuyển đổi tiền tệ

Mã ISO 4217: VND

Ký hiệu: ₫

Ngân hàng : State Bank of Vietnam (Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Tất cả tỷ giá Việt Nam Đồng (VND)