Tân Đài Tệ (TWD) – Taiwan New Dollar

Đơn vị tiền tệ sử dụng tại Đài Loan là tân Đài tệ (viết tắt của tiếng Anh là TWD) hay đơn giản là Đô la Đài Loan là đơn vị tiền tệ chính thức của Trung Hoa Dân Quốc bên trong lãnh thổ Đài Loan, và các đảo Bành Hồ, Kim Môn, và Mã Tổ kể từ năm 1949. Ban đầu được phát hành bởi Ngân hàng Đài Loan, hiện nay bởi Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc.

Tỷ giá khi đổi từ đô la Mỹ (USD) sang tân Đài tệ là 1 USD đô la Mỹ tương đương 30 tân Đài tệ. Các mệnh giá tiền giấy hiện đang được lưu hành ở Đài Loan là 2.000 tệ (khá hiếm), 1.000 tệ, 500 tệ và 100 tệ; mệnh giá tiền xu là 50 tệ, 10 tệ, 5 tệ và 1 tệ. .

Tiền tệ: TWD

Ký hiệu: NT$

USDCADVNDEURAUDINR
1 TWD0.030.04786.360.030.052.58

Tất cả tỷ giá Tân Đài Tệ (TWD) – Taiwan New Dollar